Členství

Co mi členství v České společnosti přátel Izraele přinese

► Budu jeden z více než 400 členů spolku, který byl založen roku 1990 a je respektován v České republice i v zahraničí.

► Budu dostávat elektronicky Zpravodaj ČSPI, časopis vydávaný Českou společností přátel Izraele.

► Účast na společných akcí spolku, jako je třeba Tradiční předvánoční chanukové setkání nebo mnoho dalších.

► Mohu se stát se součástí lokálních klubů České společnosti přátel Izraele.

► Zdarma se mohu účastnit konferencí, který spolek pořádá, jako například mezinárodní konference Evropa a Izrael 2017, kterou společnost pořádala v Praze v únoru 2017.

Chci zažádat o členství v České společnosti přátel Izraele.

 

 Jak se mohu stát členem

► Členství vzniká písemnou přihláškou, o kterou lze zažádat prostřednictvím formuláře na webu, za den vzniku členství se považuje den, kdy písemná přihláška došla výboru spolku.

► Členem spolku se může stát každý, kdo dosáhl věku 15 let.

► Členové mají právo volit a po dosažení věku 18 let být volen do orgánů spolku, zúčastňovat se akcí spolku, podávat návrhy a připomínky a vyžádat si informace o činnosti spolku.

► Členové mají povinnost řádně vykonávat funkce a svěřené úkoly, řídit se stanovami a usneseními orgánů spolku a řádně a včas platit členské příspěvky.

Kolik členství stojí

► Výše ročního členského příspěvku je 250 Kč pro studenty a důchodce, 500 Kč pro ostatní.

► Platí se dle instrukcí uvedených v sekci Úhrada členských příspěvků.

 


Kam dál? Podejte žádost | Stanovy spolku | Příspěvky