Zpravodaj ČSPI

Tištěný Zpravodaj ČSPI

 

Členům spolku je v rámci jejich členství zasílán tištěný čtvrtletník nazvaný Zpravodaj Českého spolku přátel Izraele. Obsahuje ta nejdůležitější témata, která existence Státu Izrael přináší, ale také informace o dění ve spolku ČSPI a důležité informace pro naše členy. Zároveň si můžete jednotlivá čísla tištěného Zpravodaje zakoupit v našem e-shopu.

Česká společnost přátel Izraele zpravodaj Zpravodaj ČSPI