Historie a poslání

Česká spolešnost přátel Izraele: Historie a její poslání

3. května roku 1990 byla ustanovena Československá společnost přátel Izraele, která byla později po rozdělení federace přejmenována na Českou společnost přátel Izraele. Jedná se o nestátní neziskovou a nepolitickou organizaci, jejímž prvním předsedou spolku byl profesor Josef Eliáš. Jeho nástupci pak Petr Lesný, Michal Škorpil, Karel Orlík a Zbyněk Passer, který je předsedou v současné době. Spolek v době svého vzniku započal vydávání zpravodaje, který vycházel dvakrát ročně a nebyl určen pouze pro členy Spolku, ale i do mnoha institucí mezi nimiž byla i Izraelská národní knihovna.

Posláním Českého spolku přátel Izraele je zejména podpora a rozvoj dobrých vztahů se státem Izrael. Dále pak poskytovat pravdivé a objektivní informace o politickém, hospodářském, sociálním a náboženském dění v Izraeli.

Dále udržování vztahů s podobně zaměřenými společnostmi v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím přednáškové, osvětové a kulturní činnosti a to vše v duchu mravních a demokratických ideálů T. G. Masaryka, které se staví proti všem druhům antisemitismu a jiných projevů rasismu.

V současné době spolek čítá přes 300 registrovaných členů rozdělených v pěti klubech, které působí v Brně, Ostravě, Liberci, Přerově a Českém Těšíně kde každý klub rozvíjí své vlastní aktivity pořádáním zájezdů, přednášek, kulturních akcí a vydáváním periodických i neperiodických publikací. Český spolek přátel Izraele stále vydává svůj zpravodaj který vychází již čtyřikrát ročně.

Česká společnost přátel Izraele historie_a_poslani-1024x616 Historie a poslání