ČSPI Novinky Zpravodajství

Spojenci Izraele poslanci evropských parlamentů se setkali na online konferenci o Jeruzalémě

Česká společnost přátel Izraele Screenshot-2021-03-13-at-19.54.33-1170x713 Spojenci Izraele poslanci evropských parlamentů se setkali na online konferenci o Jeruzalémě ČSPI Novinky Zpravodajství

Evropští zákonodárci vyjadřují podporu sjednocenému Jeruzalému jako hlavnímu městu Izraele.

Evropští zákonodárci se sešli na on-line konferenci s názvem Jeruzalém: Kultura, víra a věda pořádané poslancem Evropského parlamentu Bertem-Janem Ruissenem (2. řada 1. zleva), předsedou Výboru spojenců Izraele Evropského parlamentu a poslancem Peterem Kremským (1. řada 4. zleva), předsedou slovenského parlamentního Výboru spojenců Izraele.

Pozn. red. Předsedu Výboru spojenců Izraele ve Sněmovně PČR, poslance Miloslava Janulíka, který se pro právě probíhající zasedání Sněmovny nemohl konference zúčastnit zastoupil Karel Sedláček, ředitel tohoto Výboru (4. řada 2. zleva).

Poslanec evropského Parlamentu Ruissen zahájil program diskusí o důležitosti dávné historie Jeruzaléma a zdůraznil fakt, že Izrael nabízí lidem všech vyznání přístup na jejich svatá místa.

“Jeruzalém s mnoha tisíci lety historie, kulturním bohatstvím a náboženskou rozmanitostí je jedním z nejzvláštnějších a nejvýraznějších hlavních měst na světě,” řekl Ruissen. “Zároveň vidíme Jeruzalém jako kámen úrazu v mezinárodní politice, a to i v EU. Zvláštní charakter Jeruzaléma bychom si měli vážit i tím, že nepopíráme jeho minulost a 3000 let židovské historie, což přidává městu na výjimečnosti. Jsem přesvědčen, že pouze demokratický Izrael může zaručit životaschopný život tohoto města založený na vzájemné úctě ke všem hlavním náboženstvím a kulturám.”

Poslanec Kremský hovořil o podpoře Jeruzaléma, která pochází z Československa ještě před vznikem Státu Izrael. Vyzdvihl také přesun diplomatické kanceláře České republiky do Jeruzaléma počátkem tohoto týdne jako důkaz určité odpovědnosti České republiky vůči Jeruzalému.

“V roce 1926 otevřelo Československo svůj první konzulát v Jeruzalémě, což bylo dvě desetiletí před vznikem samostatného Státu Izrael. Náš prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl prvním prezidentem, který navštívil Jeruzalém a Tel Aviv po první světové válce. To je část naší historie, která nás spojuje s Jeruzalémem. Jsem vděčný za tyto silné kořeny mezi našimi dvěma zeměmi a doufám, že toto spojenectví bude v nadcházejících letech ještě silnější. Dnes slyšíme hlasy, které se snaží odepřít Izraeli právo vybrat si své hlavní město a snaží se vymazat židovské dějiny  tohoto města. Věřím, že každá suverénní země má právo stanovit si své hlavní město. Sjednocený Jeruzalém je součástí moderního izraelského státu již 54 let. Od roku 1967 mohou věřící všech náboženství praktikovat svou víru v tomto městě a navštěvovat svá svatá místa. V průběhu let Izrael prokázal svou schopnost spravovat toto město a jeho poklady” řekl.

Izraelský ministr pro Jeruzalém a kulturní dědictví Rafi Peretz (2. řada 4. zleva) hovořil o novém vývoji v Jeruzalémě v rámci přípravy na znovuotevření cestovního ruchu v nadcházejících měsících. Pak vystoupil poslanec Knessetu a člen Výboru spojenců křesťanů (the Knesset Christian Allies Caucus) Matan Kahana (2. řada 2. zleva). Tento  výbor slouží jako “sesterský výbor ” všem Výborům spojenců Izraele po celém světě. Matan Kahana poděkoval poslancům za jejich silnou podporu Izraele i Jeruzaléma a diskutoval o svých iniciativách jako předsedy lobby pro podporu cestovního ruchu v Jeruzalémě.

“Z archeologického hlediska vidíme, že kořeny starověkého Izraele jsou hluboce spjaty s Jeruzalémem. Na právní aspekty poukazuje konference v San Remu v roce 1920, stanovující  právní titul země Izrael a zahrnující ustanovení, že Jeruzalém patří židovskému státu. Vojensky si Izrael vysloužil právo znovu sjednotit Jeruzalém v obranné šestidenní válce v roce 1967. Tyto morální, právní a historické argumenty posilují naše odhodlání chránit Jeruzalém jako věčné a nerozdělené hlavní město Izraele,” řekl.

Josh Reinstein (2. řada 3. zleva), prezident Nadace spojenců Izraele, která propojuje činnost 50 parlamentních výborů izraelských spojenců po celém světě, řekl: “Díky úsilí diplomacie založené na duchovních hodnotách jsme byli schopni sjednotit proizraelské poslance po celém světě a vytvořit jeden globální hlas na podporu zachování jednoty Jeruzaléma.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *