ČSPI Novinky

Sbírka na podporu činnosti trauma-rehabilitačního centra v Izraeli

Česká společnost přátel Izraele hatikva7 Sbírka na podporu činnosti trauma-rehabilitačního centra v Izraeli ČSPI Novinky

Dne 7.10. 2023 pronikla z Gazy na území jižního Izraele teroristická komanda Hamásu, která začala nelidsky krutě vraždit a před smrtí ještě mučit pokojné obyvatelstvo kibuců, mnohonásobně znásilňovat ženy, mučit děti před jejich rodiči, vraždit rodiče před dětmi, upalovat zaživa…

Záměrná krutost měla působit v čase, paralyzovat svědky. A to nejen ty bezprostřední, kteří nalézali oběti, ale i ty, kteří posléze viděli záznamy, které si teroristé natáčeli. Podobně hrůzně působilo i odvlečení mnoha rukojmí do Gazy. Představte si, že by někdo z vašich blízkých padl do rukou těchto šílených vrahů.

Dnes už víme, jak často zhoubně pokračoval vliv traumat Šoa i na další generace přeživších.

I současná izraelská společnost je zraněna a potřebuje léčit. Potřeba takové pomoci lidem s traumatem Války železných mečů se ukazuje jako jedna z prioritních.

Projekt nese symbolický název HATIKVA 7 (NADĚJE 7), Hatikva je státní hymna Izraele a vražedný útok začal 7. října. Shodou okolností je to i adresa místa pomoci a podpory.

TOUTO SBÍRKOU CHCEME PODPOŘIT ČINNOST TRAUMA-REHABILITAČNÍHO CENTRA.

Zde bude pro potřebné k dispozici psycholog, psychiatr, internista, fyzioterapeut a také možnost cvičení a zdravotních masáží. Do centra by měl docházet také místní rabín.

Jak ukazuje dosavadní praxe, je vytvoření takových hnízd bezpečí a bezprostřední odborné pomoci s vyrovnáváním se s prožitým stresem nanejvýš potřebné. Tuto pomoc bude Izrael potřebovat ještě dlouho po skončení války.

Sbírka byla schválena usnesením výboru České společnosti přátel Izraele a bude realizována prostřednictvím dárcovské platformy Znesnáze.

text: Zuzana Wirthová

 

Sbírka probíhá zde: www.znesnaze21.cz

 

Pro platbu můžete využít také QR kód, případně platbu zaslat na účet 4004040040/5500variabilním symbolem 77.

Česká společnost přátel Izraele hatikva77qr Sbírka na podporu činnosti trauma-rehabilitačního centra v Izraeli ČSPI Novinky

Poznámka: Preferovaný způsob daru je skrze dárcovskou platformu Znesnaze.