Novinky Zpravodajství

Projev prezidenta ČR

Česká společnost přátel Izraele Prezident-Miloš-Zeman-zdroj-idnes.cz_ Projev prezidenta ČR Novinky Zpravodajství

při příležitosti oslav 30. výročí znovunavázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Státem Izrael.

Pan prezident Zeman po uvítání hostů uvedl svou řeč citací ze svého dřívějšího projevu, když připomněl „Zrazujíce Izrael, zrazujeme sami sebe“  

Dále pak pokračoval:

„ Je skvělé hovořit o přátelství, ale teď chci hovořit o permanentní zradě ze strany Evropské unie, ze strany všech evropských zemí před druhou světovou válkou. Kladu si otázku, zda-li si pamatujete na konferenci, [která měla řešit] kdo chce přijmout Židy z nacistického Německa – s jedinou výjimkou –  tou byla Dominikánská republika – všichni je odmítli, všichni. Mohli bychom uvést mnoho dalších příkladů, ale abych nehovořil příliš dlouho dovolte mi zmínit pouze jeden. Jeden terorista z Palestiny dostal příležitost oslovit Evropský parlament (Pozn. redakce: jde o vystoupení Khaleda Barakata v červnu 2019, člena vedení PFLP – Lidové fronty pro osvobození Palestiny, která je považována za teroristickou organizaci Spojenými státy, Japonskem, Kanadou, Austrálií a Evropskou unií).Myslím, že to je ostuda pro Evropský parlament a že je to ostuda pro všechny Evropany.

Přátelé, především plně podporuji prezidenta Donalda Trumpa a jeho plán na řešení problémů, které trvají desítky let mezi Izraelem a Palestinou. Znáte mě a víte, že nejsem „slušný“ politik, jsem dokonce politik provokující. A to je proč musím říct, že jsem šťastný, že Česká republika oslovila ICC z velmi jednoduchého důvodu: Palestina není státem. Proč, kvůli čemu? Prezident Abbás po10 let, možná i více překračuje svůj volební mandát prezidenta. Na území Palestinské autonomie nebyly svobodné volby po mnoho, mnoho let. A pak máte Hamás v Gaze, máte Hizbaláh v Libanonu a obě jsou teroristické organizace. A zpět k mému problému: Proč Evropská unie zaujímá takový postoj? A já jsem šťastný, že Česká republika odmítla kritiku plánu Donalda Trampa, jak víte. Protože možná všechna ta zbabělost, váhavost – možná spolu s komplexem méněcennosti –  nebo spojená s „otázkou viny“  mohou být činiteli, které ovlivňují a staví Evropskou unii proti Izraeli. Moje porovnání je velmi jednoduché: Srovnávám politiku usmiřování – apeasementu před druhou světovou válkou se stejnou politikou apeasementu k Palestině. A to je to, proč odmítám celou dobu slovní fráze – ty nestačí. Podporuji konkrétní akce. Jsem rád, že jsme v Jeruzalémě otevřeli Český dům a pevně věřím, že někdy otevřeme českou ambasádu v Jeruzalémě. Takže: na shledanou příští rok v Jeruzalémě! Hodně štěstí!

Pražský hrad, Rožmberský palác, středa 26. 2. 2020 

Jedná se o neoficiální překlad projevu předneseného v angličtině spatra.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *