Historie Kultura Novinky

Město Davidovo a problém rozdělení Jeruzaléma

Česká společnost přátel Izraele šutr Město Davidovo a problém rozdělení Jeruzaléma Historie Kultura Novinky

Archeologické nálezy stále vyvracejí palestinské pokusy popírat židovskou historii. Bez židovské přítomnosti na tomto místě by však všechny tyto vzácné památky byly zničené.

 

Tento týden dostali ti, kdo stále popírají historické skutečnosti o židovském Jeruzalémě, další špatné zprávy. Archeologové, kteří pracují na vykopávkách v Městě Davidově v Jeruzalémě, odkryli některé ze svých nejnovějších nálezů, mezi nimiž byla bula či malé pečetidlo, kterou lze datovat do  šestého století př.n.l. a před babylonské zničení Prvního chrámu.

K tomuto konkrétnímu nálezu došlo loni na podzim v Městě Davidově, v oblasti hned za současnými hradbami jeruzalémského Starého Města, které však bylo místem biblického hlavního města Judského království. Pečetidlo nese nápis, který říká, že „patřilo Netanu Melekovi, služebníku krále.“

 

Význam tohoto malého pečetidla spočívá ve skutečnosti, že jeho vlastník je zmíněn ve 2. Královské jako úředník, který pracoval ve službách krále Jóšijáše, který žil a zemřel zhruba před 2 600 lety. Je to tedy další položka na rostoucím seznamu důkazů nalezených při vykopávkách v Městě Davidově, který nabízí doklad o tom, že příběhy vyprávěné v Bibli o davidovském království jsou založené na historické skutečnosti, ne na náboženské fikci.

Česká společnost přátel Izraele Pečetidlo-pod-lupou-1024x683 Město Davidovo a problém rozdělení Jeruzaléma Historie Kultura Novinky

Je to důležité ze dvou důvodů.

Jedním je, že to vyvrací tvrzení Palestinců popírající židovskou historii a vazby židovského národa na tuto zemi, zvláště na Jeruzalém. 

Za druhé to dává do souvislosti probíhající kontroverze ohledně vykopávek v Městě Davidově a práva Židů stěhovat se do této oblasti.

Jak uvedla Bari Weissová v nestranném článku publikovaném v nedělním vydání the New York Times minulý víkend, z pohledu palestinské samosprávy a místních arabských obyvatel jsou archeologové stejně nevítaní jako Židé, kteří přišli žít do této části starobylého města.

Zatímco je význam zde nalezených pokladů nepopiratelný, kritici Izraele považují tyto vykopávky více za politiku než historii. Díky přeměně tohoto místa na historický park byla Nadace Město Davidovo (the City of David Foundation) odsuzována jako skupina osadníků zaměřená na upevnění izraelského držení této části města, která většinou světa není uznána jako součást Izraele.

Stejně jako Staré Město a Západní břeh, Jordánsko protiprávně okupovalo oblast Města Davidova od roku 1948 do roku 1967. Palestinští Arabové, kteří žijí v blízkosti tohoto místa, považují Židy za cizí vetřelce, přestože téměř všechny nemovitosti v této oblasti jsou nebo byly vlastněny Židy ještě před založením Státu Izrael. Přestože je nikdo nevyhání z jejich domovů, cítí se stále více ohroženi přílivem Židů do okolí svého bydliště, kteří nyní tvoří jednu šestinu místního obyvatelstva, píší the Times. Víc než to, hořce a nelibě nesou budování archeologického parku a považují objevy zde provedené za urážku své víry, že Jeruzalém a všechna jeho svatá místa jsou výhradně arabská.

Jejich fabulace na toto téma se pokoušejí zacházet s fyzickými důkazy existence židovského Jeruzaléma – podobně jako samotné Chrámové hory a Západní zdi – jako s falešnými nebo i v podstatě islámskými a podporovali je palestinští lídři jako Jásir Arafat a jeho následovník, Mahmúd Abbás, šéf palestinské samosprávy.

Kritici Nadace Město Davidovo jsou proti jejím aktivitám, protože věří, že tato oblast by měla být součástí budoucího palestinského státu. Říkají, že budování tohoto místa a vykopávky jsou součástí úsilí zabránit opakovanému rozdělení Jeruzaléma, které umožní palestinské autonomii, aby měla své hlavní město v tomto městě.

Mnoho Izraelců v zásadě stále věří myšlence dvou států, ne však tolik jako v minulosti, protože zde není důvěryhodný palestinský mírový partner. Úsilí delegitimizovat práci v Městě Davidově však ukazuje na základní problém s tímto konceptem, když je aplikován na citlivém místě. Když se chystáte popřít židovská práva na místo, kde král David a jeho následovníci vládli svému starověkému království, pak je můžete popřít kdekoli v této zemi. A to je to, co Palestinci stále dělají. Jejich úsilí pohlížet na Město Davidovo či dokonce na Západní zeď jako na místa spojená s židovskými mýty spíše než se začátkem židovské civilizace, je neoddělitelně spjato s jejich odmítáním uznat legitimitu židovského státu bez ohledu na to, kde by mohly být stanoveny jeho hranice.

Stejně tak nelze tvrdit, že ve dvoustátním řešení by bylo možné důvěřovat Palestincům, že budou chránit historická místa, jako jsou tato.

Právě tento týden se objevily důkazy o tom, že starověké hrobky v oblasti Jericha  – území pod správou Palestinské autonomie – byly vydrancovány místními Araby. Jedná se o běžnou událost na těchto územích; starověké židovské památky této oblasti systematicky ničí ti, kdo z toho mají zisk nebo ti, jejichž hlavním cílem je vyhladit hojné důkazy starověkých židovských vazeb k této zemi.

Opravdu není lepší příklad takového vandalismu než je samotná Chrámová hora, kde islámský vakf, který toto místo spravuje, v masivním měřítku zlikvidoval archeologické důkazy. Známe rozsah těchto škod, protože dobrovolníci, kteří prosívali suť vzniklou z jejich práce na nalezišti, objevili mnoho důležitých archeologických nálezů, které ukazují na to, že židovské počátky této Hory byly svévolně vyhozeny jako odpad.

Jediný způsob, jak chránit dědictví Města Davidova, je zajistit, aby toto místo a zbytek Jeruzaléma zůstal pod nerozdělenou izraelskou správou s právem Židů žít ve svém nezmenšeném starobylém hlavním městě. Žádné jiné řešení není cestou k míru, ale něčím, co jen víc povzbudí popírače historie palestinské samosprávy, aby vytrvali ve  své válce o židovskou historii.

 

Jonathan S. Tobin


Zdroj: https://www.israelhayom.com/opinions/the-city-of-david-and-the-problem-with-dividing-jerusalem/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *