Historie

Systém úkrytů, který mohl být použit při povstání Bar Kochby, je objevován poblíž Kinneretu

Česká společnost přátel Izraele The-IAA’s-Uri-Berger-in-the-hiding-complex. Systém úkrytů, který mohl být použit při povstání Bar Kochby, je objevován poblíž Kinneretu Historie

Hiding Complex that May Have Been Used in the Bar Kochba Revolt Unearthed near the Kinneret, David Israel, The Jewish Press

Archeologické vykopávky v Huqoku u Galilejského jezera, na nichž se v posledních měsících podíleli studenti, místní obyvatelé a vojáci, umožňují nahlédnout do dramatické epizody v dějinách židovského národa: přípravy úkrytů před povstáním Bar Kochby proti Římanům v letech 132-136 n. l.

Vykopávky odhalily, že v rámci příprav na první vzpouru v roce 66 n. l. a Bar Kochbovu vzpouru v roce 132 n. l. obyvatelé Huqoku přeměnili cisternu na vodu, která byla vykopána v období Druhého chrámu, na komplex úkrytů. V době nebezpečí také prolomili jednu ze stěn místní mikve a vyhloubili tunel do dalších dutin.

Několik tunelů umožňovalo manévrování v úzkých a nízkých prostorách pod místními domy. V tomto podzemním systému – největším svého druhu objeveném v Galileji – je asi osm úkrytových dutin a spojovací tunely byly vykopány pod úhlem 90 stupňů, aby znesnadňovaly pronásledování těžce ozbrojených římských vojáků, kteří povstalce pronásledovali. Vykopávky přinesly také stovky rozbitých hliněných a skleněných nádob, prsten, jehož drahokam se nepodařilo najít, a další fascinující nálezy.

Huqoq byl židovským městem od helénistické éry (332 př. n. l.). Jeruzalémský a babylonský Talmudim zmiňují rabína Pinhase a rabína Ezechiáše, mudrce ze třetího a čtvrtého století n. l., kteří v této oblasti žili. Na vrcholu kopce, nedaleko komplexu skrýší, byla objevena synagoga zdobená unikátními mozaikami z byzantského období. Synagogu od roku 2011 vykopávala expedice ze Severokarolínské univerzity pod vedením profesorky Jodi Magnessové.

Cílem archeologických vykopávek Izraelského úřadu pro památky v Huqoku, financovaných Ministerstvem kulturního dědictví a ve spolupráci s Tsfat Academic College a KKL-JNF, je odhalit bohatou historii lokality a zároveň do jejího objevování zapojit mládež a nakonec lokalitu zpřístupnit veřejnosti. Systém úkrytů je jedním z důležitých míst, která budou v Galileji rozvíjena a která veřejnosti odhalí způsoby obrany židovského obyvatelstva v době povstání.

Česká společnost přátel Izraele Professor-Yinon-Shivtiel-at-the-hiding-complex. Systém úkrytů, který mohl být použit při povstání Bar Kochby, je objevován poblíž Kinneretu Historie
Professor Yinon Shivtiel at the hiding complex. / Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

“Vykopávky v komplexu jsme proměnili v komunitní vykopávky v rámci vize IAA propojit veřejnost s jejím dědictvím,” říká Dr. Einat Ambar-Armon, ředitelka Archeologicko-vzdělávacího centra IAA v severním regionu. “Na vykopávkách se podílejí studenti škol, kteří studují problematiku Země izraelské a archeologie, studenti z Akademické koleje Tsfat, dobrovolníci z Klubu izraelských jeskyňářů, místní dobrovolníci, a dokonce i vojáci z jednotky podzemních operací Samur IDF, kteří zde využívají své dovednosti.”

“Komplex poskytuje pohled na těžké období židovského obyvatelstva v Huqoku a v Galileji vůbec,” říkají vedoucí vykopávek Uri Berger z IAA a profesor Yinon Shivtiel z akademické koleje v Tsfatu. “Příběh, který lokalita vypráví, je však také optimistickým příběhem starověkého židovského města, které dokázalo přežít historické útrapy.”

Dodávají, že “je to příběh obyvatel, kteří i po ztrátě svobody a po mnoha těžkých letech vzpour vyšli z úkrytového komplexu a založili prosperující vesnici s jednou z nejpozoruhodnějších synagog v oblasti”.

Objev systémů úkrytů může přispět k desítky let trvající debatě mezi badateli o tom, zda Bar Kochbova vzpoura zasáhla i Galileu, nebo zůstala v rámci Judska a centrálního Izraele. Berger a Šivtiel na základě různých nálezů datují vnitřní části úkrytového komplexu do dnů vypuknutí druhého povstání a zvažují možnost, že několik starověkých zařízení bylo poprvé použito během prvního povstání.

“Není jisté, že komplex sloužil k úkrytům a útěkům během Druhého povstání, ale zdá se, že byl k tomuto účelu připraven,” uvádějí. “Doufáme, že budoucí vykopávky nás přiblíží k odpovědi.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *