Novinky

Revitalizace Masarykova lesa v severním Izraeli

Česká společnost přátel Izraele Masarykův-les Revitalizace Masarykova lesa v severním Izraeli Novinky

Dovolujeme si Vás informovat o nadcházející revitalizaci Masarykova lesa v Izraeli. O tomto projektu informovala česká ambasáda v Tel Avivu.

O projektu

Masarykův les, který se nachází v údolí Jezreel, na severu Izraele, byl založen v r. 1930 na základě sbírky organizované Československým výborem KKL – JNF. Za prostředky, které byly tehdy vybrány, byla zakoupena půda a na ní vysázeno na 13 000 sazenic lesa, který byl věnován prezidentu Masarykovi k jeho 80. narozeninám. Slavnosti se tehdy zúčastnil nejen Československý konzul, ale i přední osobnosti tehdejší Britské mandátní Palestiny. Po téměř devadesáti letech les vyžaduje kompletní revitalizaci, dosázení a očištění od náletů. Rádi bychom také připravili důstojné místo, který by připomnělo vztah našeho prvního prezidenta k této zemi. Areál by však neměl být samoúčelný a měl by sloužit i k potřebám odpočinku a relaxace obyvatel okolních sídel a jako turistický cíl.

Podrobnosti

Projekt bude v první fázi spočívat ve vyčištění oblasti, opravě cest a vytvoření vstupního vzpomínkového areálu, který bude obložen přírodním kamenem, zřízena přístupová cesta, parkoviště, přístup pro hendikepované a odpočinkové místo. Bude instalován informační systém včetně připomenutí historie Masarykova lesa a naváděcích cedulí. Na tomto místě budou také umístěny případné plakety či kameny s označením donátorů.

Česká společnost přátel Izraele Slavnostní-hosté-při-otevření-Masarykova-lesa Revitalizace Masarykova lesa v severním Izraeli Novinky
Slavnostní hosté při otevření Masarykova lesa

Připomenutí

Masarykův les je dnes živoucí dar prezidentu Masarykovi, jako symbolické gesto díků za jeho zásluhy v boji proti antisemitismu. Na počest Tomáše Garique Masaryka (1850 – 1937), prvního československého prezidenta a jako dar k jeho 80. narozeninám, občané Československa (nejen židé), vysadili jeden z prvních lesů, který byl pojmenován po státníkovi. Les z olivovníků, sosen a cypřišů byl vysazen nedaleko kibucu Sarid (založeného emigranty z Československa a východní Evropy). Salanostní ceremonie se odehrála v dubnu 1930, za účasti československého gen. konzula, a představitele Jišuvu (reprezentanta židovského obyvatelstva u Britské správy), Menachema Usiškina (1863 – 1941), který také v té době vedl KKL – JNF. T.G. Masaryk věřil ve svobodu a v právo na sebeurčení a sdílel vize sionistického hnutí ad KKL – JNF. to také mnohokrát potvrdil při své návštěvě tehdejší Britské mandátní Palestiny.

Umístění

Masarykův les navazuje na větší Balfourův les, který je na jižních svazích Nazaretských vrchů, blízko Kibucu Sarid, severně od vesnice Genigar.

 


Zdroj: https://www.mzv.cz/telaviv/en/bilateral_relations/press_releases/revitalization_of_masaryk_forest.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *