Izrael a svět

Útoky na Židy jsou útoky na Západ

Česká společnost přátel Izraele Washington Útoky na Židy jsou útoky na Západ Izrael a svět

Amerika se musí probudit

Přinášíme vám překlad komentáře Adama Milsteina, který byl zveřejněn na serveru The Jeruzalem Post. Originál v angličtině najdete zde.

7. října Hamás zaútočil na Izrael a chladnokrevně zmasakroval 1 200 izraelských civilistů a tisíce jich zranil, včetně žen, dětí a starců. 240 lidí – včetně kojenců a přeživších holocaust – bylo uneseno a odvezeno do Gazy.

Jaká byla reakce světa?
Židovské instituce byly demolovány. Židé byli vražděni na ulici a napadáni ve svých domovech. Davy lidí v univerzitních kampusech vyzývaly k vyhlazení židovského státu a k vyčištění světa od Židů. Celebrity a vlivné osobnosti otevřeně podpořily Hamás. Děsivý seznam nepředstavitelných reakcí pokračuje dál a dál.

Jde jen o Židy?
Židé zastávají v dějinách úlohu “kanárka v uhelném dole”. Tam, kde Židé čelili pronásledování a vyhánění, je to obvykle znamení, že se prosazují temnější síly, které degradují, oslabují a často i ničí celou společnost.

Zatímco klasický antisemitismus byl po staletí hnacím motorem pronásledování a vyvražďování Židů, největší síla stojící za nedávnou vlnou nenávisti pramení z “rudozelené aliance” – nesvaté koalice islamistů a radikálních levičáků.

Ačkoli jsou Židé hlavním cílem těchto islamisticko-levicových skupin, jejich konečným cílem byla vždy Amerika a západní civilizace. Vlna antisemitismu, která zaplavuje Ameriku od 7. října, je jasnou připomínkou toho, že antisemitismus je především americkým problémem, je nebezpečím pro Ameriku – a základní hodnoty, které byly základem vzestupu této země.

Není náhodou, že každý “prohamasovský” pochod a shromáždění – maskované jako “propalestinské” – je prosáklé nejen antisemitskými obrazy a rétorikou, ale také protiamerickým nábojem. Vedle izraelských vlajek se pálí i americké. Po výzvách ke zničení Izraele následuje protiamerické skandování. Když se útočí na Izrael a židovskou komunitu, útočí se také na americké občanské svobody a hodnoty, jako je svoboda slova a svoboda vyznání.

Poprvé po dlouhé době se židovská komunita probouzí a uvědomuje si to, před čím jsem dlouho varoval. Naše komunita není v bezpečí ani v Americe. Moje zkušenost z jomkipurské války, kdy jsem bojoval za existenci Izraele, mě utvrdila v přesvědčení, že aby židovský národ přežil, budeme muset vzít svůj osud do vlastních rukou. Svět to za nás nezajistí.

Musíme si však také uvědomit, že to nezvládneme sami.
Zatímco Izrael vede válku s cílem eliminovat islamistické teroristické skupiny, my jako Američané musíme stát po jeho boku. Protože na výsledku této války mezi radikalismem a humanistickými hodnotami, které jsou základem toho nejlepšího v naší společnosti, máme velký podíl my všichni.

Musíme udělat několik věcí.

Zaprvé musíme informovat Američany o povaze těchto hrozeb a povzbudit nás všechny k jednání. Musíme odhalit islámsko-levicová radikální hnutí, která podporují šíření nenávisti vůči Židům a Americe. To znamená podporovat výzkum a organizace, které tyto sítě identifikují a odhalují penězovody podporující jejich ideologii, programy a modus operandi.

Tento výzkum probudí Američany, aby si uvědomili nebezpečí těchto radikálních hnutí, a povzbudí je, aby se jim postavili a bojovali.

Za druhé, musíme zastavit indoktrinaci naší další generace.

Vysokoškolské kampusy v Americe, kdysi bašty intelektualismu, vzdělanosti, tolerance a židovského vzestupu, jsou dnes bohužel místem, kde se rozhořívá americká a židovská nenávist. Školy a univerzity byly kooptovány, infikovány a otráveny radikálními aktivisty, kteří vykreslují Izrael a Ameriku jako “kolonialisty” a “rasisty” a židovský a americký národ jako “utlačovatele”, a skrývají se za koncepty, často financovanými cizími státy, jako jsou “CRT”, “intersekcionalita”, “DEI” a další progresivní doktríny.

V reakci na to musí rodiče své děti informovat a připravit na propagandu, které budou čelit. Musí je seznámit se skutečnou historií Ameriky a židovského národa, s významem izraelsko-amerického spojenectví. A musí tak činit v nezaujatém prostředí.

Kromě toho je pěstování silného pocitu židovské identity u židovských dětí investicí do jejich spojení s jejich kořeny, závazkem k zásadám spravedlnosti a odhodláním zabezpečit budoucnost židovského národa a států.

Za třetí, musíme se vážně zabývat informační válkou.

Na digitálních platformách po celém světě probíhá dobře financovaná a organizovaná kampaň. Armády botů, kybernetické útoky a falešní avataři jsou vedeni jediným posláním – zamlžovat pravdu, ohýbat veřejné mínění proti Americe a Izraeli a vyvolávat nepřátelství vůči křesťanům a Židům. Kromě toho jsou TikTok a další platformy sociálních médií, kde teenageři tráví každý den několik hodin, zamořeny nenávistnou a protižidovskou propagandou.

Je nezbytné, aby se práce filantropů, nadací i jednotlivců zaměřila nejen na odhalování těchto taktik, ale také na boj proti nim na digitálním bojišti. Musíme používat sociální sítě stejně jako naši nepřátelé. A musíme investovat do organizací, které udržují média odpovědná za dodržování standardů spravedlivého a svobodného tisku.

Náš počet je malý a našich nepřátel je mnoho. Aby byly organizace v první linii úspěšné, musí spolupracovat a vytvářet synergie, které vytvoří multiplikační efekt jejich úsilí.

Za čtvrté, musíme podpořit tvůrce politik, aby přijali opatření a zákony, které omezí vliv nenávistných hnutí v našich institucích – od institucí K-12 přes vysoké školy a pracoviště až po vládu. A konečně, musíme se přestat omlouvat.

Bezprostředně po 7. říjnu velká část světa demonstrovala svou podporu Izraeli. Věděli jsme, že tento sentiment dlouho nevydrží, a také nevydržel. Vzhledem k tomu, že válka pokračuje, a podle všeho bude pokračovat ještě dlouho, musí Židé zůstat nezlomní, houževnatí.

Bez ohledu na opatření, která Izrael přijme k uzavření míru, nezávisle na jeho herkulovském úsilí vyhnout se civilním obětem a dodržovat mezinárodní právo (i když to jeho nepřátelé nikdy nedělají), to nikdy nebude stačit. Musíme se smířit s tím, že svět nikdy nebude tolerovat židovský stát, který se brání. Musíme přestat dělat dvojsmysly. Přestat se ospravedlňovat. A přestat vysvětlovat. Abychom zajistili budoucnost Židů v Izraeli a diaspoře i všech Američanů, kterým záleží na našich základních hodnotách, musíme být všichni silní a jednotní.

Cesta, která čeká lid Izraele, nebude hladká, ale to nikdy nebyla. Od 7. října se za hrůzou, slzami, strachem a hněvem skrývá čisté svědomí. Naši nepřátelé nebyli nikdy více odhaleni, jejich záměry nás zničit nebyly nikdy zřejmější a naše kolektivní odhodlání přežít nebylo nikdy rozhodnější. Pokud zůstaneme pevní a vytrvalí ve své strategii, zvítězíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *