Technologie

Technologická agentura ČR spolu s partnery poprvé podpoří společné projekty s Izraelem

Česká společnost přátel Izraele TACR-1170x780 Technologická agentura ČR spolu s partnery poprvé podpoří společné projekty s Izraelem Technologie

Ve středu 6. června otevřela Technologická agentura ČR (TA ČR) další výzvu ve svém programu podporujícím mezinárodní spolupráci DELTA s několika zeměmi – a historicky poprvé podpoří také spolupráci s Izraelem.

 

Tato země patří mezi globální inovační lídry, i když se jedná o malou zemi s osmi miliony obyvatel. Izrael má přívlastek Startup Nation, či země startupů. Dá se možná říci, že celá země je vlastně jeden velký „start-up“, který neustále hledá cesty ke svému zdokonalení a skrze inovace a kreativitu se dostává kupředu. Izrael je tak pro nás velkou inspirací v oblasti excelence výzkumu, ale i ve schopnosti dostat výsledky výzkumu efektivně do praxe.

 

Izrael patří k zemím s největším počtem nositelů Nobelovy ceny na počet obyvatel, ale také k zemím s jedním z nejpropracovanějších systémů komercializace na světě. Ten mimo jiné probíhá prostřednictvím startupů, které uvádějí inovativní produkty do praxe. Jedním z důkazů úspěchu této strategie může být skutečnost, že Izrael má více firem na americkém technologickém akciovém trhu NASDAQ než jakákoli jiná neamerická země.

 

Vyhlášení výzvy v programu DELTA je výsledkem zúžené spolupráce s klíčovými izraelskými inovačními institucemiv posledních dvou letech. I díky tomu jsme v září 2017 v Tel Avivu uzavřeli Joint Declaration s Israel Innovation Authority (IIA), která sdružuje Úřad hlavního izraelského vědce, agentury MATIMOP podporující aplikačně orientovaný výzkum a také organizaci ISERD zaměřenou na spolupráci s Evropou.

 

Ta je základem pro další konkrétní společná opatření – podporu společných projektů aplikovaného výzkumu či užší výměnu know-how, jako je tomu například při přípravě nového programu na podporu technologického transferu GAMA 2. A právě organizace ISERD (jakožto součást IIA) je hlavním partnerem pro podporu společných českoizraelských projektů v této výzvě programu DELTA.

 

Jsme rádi, že dobře funguje spolupráce i s dalšími partnery i na české straně, zejména agenturou CzechInvest či Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou (ČISOK) nebo zástupci ambasád, ať už české v Izraeli, tak izraelské v Česku. Velmi přínosná je také komunikace s českou vědeckou atašé v Izraeli a také koordinace s ministerstvem školství a Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Spolupráce s většinou těchto institucí probíhá dlouhodobě. V srpnu 2017 jsme například spolu s velvyslanectvím Státu Izrael na půdě TA ČR zorganizovali soutěž pro české inovativní začínající firmy mající podnikatelský záměr se společenským přínosem. Tato soutěž proběhla i na jiných izraelských ambasádách po celém světě a vítěz pak měl možnost účastnit se finále soutěže v Tel Avivu.

 

Úzce spolupracujeme také s Ministerstvem životního prostředí, které vyvíjí mnoho aktivit v oblasti řešení problémů se suchem v krajině. Společným zájmem je také zejména hospodaření s vodou, což je dlouhodobé téma pro Izrael a zároveň velmi aktuální téma v České republice. Izrael je státem, který patří k nejsušším na světě a s nedostatkem vody se potýká odnepaměti. Ne všichni však ví, že i díky špičkovým vědeckým pracovištím a inovativním řešením (která jsou důsledně aplikována v praxi) je spotřeba vody v Izraeli už několik let zcela saturována a může si dokonce dovolit dodávat pitnou vodu do okolních zemí.

 

Další izraelskou inspirací může být pro Českou republiku propracovaný systém nakládání s odpadní vodou, a to jak v zemědělství, tak v průmyslu. Hospodaření s vodou a odpadem je tedy pro obě země prioritou vývoje a výzkumu v oblasti životního prostředí. Jinak ale není výzva v programu DELTA tematicky omezena. Začínáme psát další kapitolu dlouholeté spolupráce Čechů a Izraelců na poli aplikovaného výzkumu. Budeme se těšit i na projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci s Izraelem i dalšími zeměmi, které program DELTA nabízí – vše naleznete na tacr.cz v sekci DELTA.

 


Autor: Petr Očko
Zdroj: vedavyzkum.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *